Mjerenje tlaka i šećera u krvi – Brela 2014


Featured image for “Mjerenje tlaka i šećera u krvi – Brela 2014”

Prošli četvrtak u Brelima je održana akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi, te je unatoč nagloj promjeni vremena akcija nastavljena u dvorani osnovne škole.

Uz odličan odaziv mještana na čelu sa načelnikom Stipom Ursićem, akciji su se hrabro odazvali i učenici sedmog razreda.

„Smisao ovih akcija mjerenja koje provodi naš Crveni križ po svim općinama, je upravo rana detekcija i edukacija o vlastitom zdravlju, pa kada vidite ovu djecu i mlade ljude na akciji i njihovu volju da brinu o svom zdravlju možemo reći da je akcija uspjela u punom smislu“ prenosi nam ravnatelj Crvenog križa Gloryan Grabner.

Prema rezultatima akcije, brojem registriranih slučajeva na 100 stanovnika, Brela su se plasirala na visokom drugom mjestu odmah iza općine Gradac.