Akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi – Brela 2015


Featured image for “Akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi – Brela 2015”

Prošli četvrtak 9.4. u Brelima je održana akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi koja je zbog bure održana u sportskoj dvorani osnovne škole dr.F.Tuđmana.

Kao i prošle godine odaziv je bio dobar, a već na samom početku načelnik općine g.Stipe Ursić je brigu za zdravlje pokazao vlastitim primjerom, te dodatno pozvao mještane da se odazovu akciji.

„Smisao akcija za zdravlje, koje inicira i provodi naš Crveni križ, je da potaknu ljude da povedu računa o svom vlastitom zdravlju, te na vrijeme detektiraju promjene koje mogu imati kobne posljedice i već sada preventivno mijenjaju svoje životne navike“ prenosi nam ravnatelj Crvenog križa Gloryan Grabner. 

FOTO