Odgovornost – budimo odgovorni prema sebi jer netko nas treba i čeka sa osmjehom susret s nama.