Jedan proizvod za manje siromaštvo – Ribola Brela i Konzum Makarska


Featured image for “Jedan proizvod za manje siromaštvo – Ribola Brela i Konzum Makarska”

Veliko hvala kupcima u trgovačkim lancima Ribola u Brelima i Super Konzumu u Makarskoj koji su se uključili u ovaj projekt. Jedan proizvod za manje siromaštvo na Makarskoj rivijeri je osmišljen cijelo godišnji projekt, koji ima za cilj sustavno pomaganje potrebitima tijekom godine.

Donacijom jednog proizvoda, koordiniranim radom na terenu od strane volonterki i volontera educirani za to, život potrebitih obitelji na rivijeri zajedno činimo barem malo lakšim.

Hvala Vam na donacijama.