Jedan proizvod za manje siromaštvo – MISTO DOBROTE


Featured image for “Jedan proizvod za manje siromaštvo – MISTO DOBROTE”

Veliko HVALA svima koji su se uključili u projekt Jedan proizvod za manje siromaštvo – MISTO DOBROTE, koji je bio dio humanitarnog kutka u Božićnom gradu – Advent Makarska. Cilj projekta je da kupnjom i donacijom jednog proizvoda omogućimo što kvalitetniji život tijekom cijele godine za korisnike.

FOTOGALERIJA Jedan proizvod za manje siromaštvo – MISTO DOBROTE

Dvije godine, od kada je projekt pokrenut, članice i članovi Interventnog tima Psihosocijalna podrška jednom mjesečno obilaze korisnike od Brela do Gradca. S ponosom možemo reći da se od početka pokretanja projekta pa do danas, zahvaljujući organiziranim i koordiniranim donacijama, radionicama, volonterskim obilaskom i pružanjem psihosocijalne podrške , broj potrebitih smanjio.

Projekt se nastavlja tijekom cijele godine, kroz naše košare koje se mogu pronaći u Makarskoj na lokaciji SuperKonzuma i Riboli-Dugiš, te Brelima Ribola-Kričak gdje se mogu ostaviti donirani proizvodi.