Revers pomagala i opreme ZIS – PRAVILA


8 kolovoza, 2023
 / 
Featured image for “Revers pomagala i opreme ZIS – PRAVILA”

Revers INVALIDSKIH POMAGALA se NE NAPLAČUJE , dok korisnici imaju mogućnost putem donacijskog računa i 2D coda donirati sredstva za daljnju nabavku i servis istih : LINK ZA DONACIJU . Oštećenje, uništenje ili nepovrat ( gubljenje ) INVALIDSKOG POMAGALA ili opreme za zaštitu i spašavanje – korisnik je u cijelosti dužan podmiriti po tržišnim cijenama uplatom na račun za tu namjenu.

Za svaki revers se potpisuje dokumentacija o preuzimanju i povratu pomagala sa svim podacima koji možete SKINUTI OVDJE :

– ili dolaskom u prostorije Crvenog križa na licu mjesta ispuniti. Osoba u potrebi dobiva jedan primjerka reversa za sebe, dok drugi ostaje u pravnoj dokumentaciji službe.

Kontakti za revers :

Mail : ckmakarskass@gmail.com

Mobitel : 0994849100

Telefon : 021/612-258

Ukoliko na stanju trenutno nema pomagala vodi se LISTA ČEKANJA – ime prezime, broj telefona, potreba pomagala i mjesto , te pojavom istog – REDOSLIJEDOM UPISA se pozivaju upisane osobe za provjeru potrebe.

TRENUTNO STANJE pomagala i opreme :

Revers INVALIDSKIH POMAGALA se NE NAPLAČUJE , dok korisnici imaju mogućnost putem donacijskog računa i 2D coda donirati sredstva za daljnju nabavku i servis istih : LINK ZA DONACIJU . Oštećenje, uništenje ili nepovrat ( gubljenje ) INVALIDSKOG POMAGALA ili opreme za zaštitu i spašavanje – korisnik je dužan podmiriti u cijelosti uplatom na račun za tu namjenu.