Jedan proizvod za manje siromaštvo – SŠ fra Andrije Kačića Miošića


Featured image for “Jedan proizvod za manje siromaštvo – SŠ fra Andrije Kačića Miošića”

HVALA Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića na uključenju u akciju MISTO DOBROTE koji se nalazi na Adventu na Kačićevom trgu i otvoreno je od 0 -24.
Poziv na uključenje u akciju objavili su i na web stranici škole.