Jedan proizvod za manje siromaštvo – Misto dobrote


Featured image for “Jedan proizvod za manje siromaštvo – Misto dobrote”

MISTO DOBROTE  jedan je od kotačića u projektu JEDAN PROIZVOD ZA MANJE SIROMAŠTVO na Makarskoj rivijeri.
Želja je ciljanom pomoći  prikupljenom od donacije građana gdje se donira JEDAN PREHRAMBENI PROIZVOD, omogućiti  potrebitima na Makarskoj rivijeri ugodnije blagdane i cijelu 2023. godinu.
MISTO DOBROTE nalazi se na Kačićevom trgu u sklopu Makarskog Adventa, a proizvodi se mogu donijeti od 0 – 24h.
Veliko HVALA Visit Makarska i Gradu Makarska što su nas uključili u ovu Adventsku priču.
Posjetite i vi naše i vaše MISTO DOBROTE i ostavite jedan prehrambeni proizvod.