Jedan proizvod za manje siromaštvo – DV Vrapčić


Featured image for “Jedan proizvod za manje siromaštvo – DV Vrapčić”

„Cilj je biti čovjek, a sreća biti i ostati dijete.“ Helen Keller

Poruka naših mališana i teta iz dječjeg vrtića Vrapčić je da ono što od malih nogu razvijamo ostaje trajno za sve nas. Bogatstvo empatije, sagledavanje stvari iz perspektive drugih i suosjećanje, NAJVEĆI su darovi ako ih na vrijeme naučimo.

Hvala vam na uključenju u projekt JEDAN PROIZVOD ZA MANJE SIROMAŠTVO na Makarskoj rivijeri.

Galerija