Zelena čistka – Makarska 2015


27 svibnja, 2015
 / 
Featured image for “Zelena čistka – Makarska 2015”

IZVJEŠTAJ O AKCIJI ZELENA ČISTKA 2015. MAKARSKA
DOSEGNULI BROJKU OD 500 VOLONTERA – KAO NA PRVOJ ČISTKI U 2012. GODINI!

Sponzori:
PEVEC MAKARSKA
HOTELI MAKARSKA d.o.o.
VODOVOD d.o.o. Makarska
TURISTIČKA ZAJEDNICA MAKARSKA

Sponzori i organizacije u akciji:
MAKARSKI KOMUNALAC
ŠUMARIJA MAKARSKA

Najbrojniji volonteri:
VESLAČKI KLUB “BIOKOVO” – preko 40 !
SREDNJA ŠKOLA FRA.A.K.MIOŠIĆA MAKARSKA -preko 60 !

– ZA SVAKU POHVALU – FOTO

Područja čišćenja:
SV.PETAR
OSEJAVA
VOLICIJA
PARK PRIRODE BIOKOVO
GORNJE TUČEPI
GLAVICA kod Udruge Sunce

Sudionici:
CRVENI KRIŽ MAKARSKA (djelatnici, spasioci i volonteri)
JU PP BIOKOVO
UDRUGA SUNCE MAKARSKA
VESLAČKI KLUB “BIOKOVO”
SREDNJA ŠKOLA FRA.A.K.MIOŠIĆA
OSNOVNA ŠKOLA O.P.PERICE
OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA IVIČEVIĆA
GCOM “OSEJAVA” MAKARSKA
METEOROLOŠKA POSTAJA MAKARSKA
DAUP-“ORION”
PŠRD “ARBUN”
GRAĐANSKA INICIJATIVA “RUKE”
SAK “EKSTREM”
HPD “BIOKOVO”
EKO “METEOR” MAKARSKA
ČLANOVI SDP-a i HDZ-a
MLADEŽ SDP-a i HDZ-a
UDRUGA “ART OF LIVING”
LOVAČKO DRUŠTVO “BIOKOVO”
MERLIN COMPANY
ERA COMMERCE
ITG MAKARSKA
BROJNI EKOLOŠKO OSVIJEŠTENI GRAĐANI

Koordinator Zelene čistke:
Gloryan Grabner,prof