Čep za lijek, lijek za čep – uključenje Crvenog križa Vrgorac u akciju !


26 rujna, 2022
 / 
Featured image for “Čep za lijek, lijek za čep – uključenje Crvenog križa Vrgorac u akciju !”

Vrgorac, 26.rujna 2022, ponedjeljak – HVALA Crveni križ Vrgorac, također ekipi iz Trgovačkog centra Sv. Nikola, osnovnoj školi Stjepana Ivičevića, knjižnici Hrvatska sloga Gradac na prikupljenim čepovima.

Također veseli priprema prve akcije odvoza i transporta čepova prema Osijeku na “reciklažu” koja bi se trebala održati krajem rujna .