Čep za lijek, lijek za čep – polako i skromno


23 rujna, 2020
 / 
Featured image for “Čep za lijek, lijek za čep – polako i skromno”

Polako i skromno, korak po korak, čep po čep pun spremnik u centru Sv. Nikola , a novi je postavljen u Konzum kod otkupne ambalaže.

Ekipa sa otoka Brača , Srednje i osnovne škole , dječij vrtići sa spremnicima i galonima, pa i pojedinci koji su zatražili galon za doma – VELIKO u ime Udruge oboljelih od limfoma i malignih bolesti kojima činite veliki uslugu odvajanjem ovako male stvari za njima jako veliku potrebu