Čep za lijek, lijek za čep – Kad se male ruke slože


4 studenoga, 2021
 / 
Featured image for “Čep za lijek, lijek za čep – Kad se male ruke slože”

Kad se male ruke slože Osnovna škola Stjepana Ivičevića ; 4.a i nastavnica Biljana Selak su pripremile čepove koje su vrijedno sakupljali.

Kroz zanimljivih 20 minuta prezentacije projekta, djeca su postavljala razno razna pitanja kako bi se bolje upoznali sa projektom ČEP za lijek, LIJEK za čep – te nagovijestila nove akcije po tom pitanju

Ricardo – transporti sa srcem

Luka Ploče d.d.