Čep za lijek, lijek za čep – Amicis


9 ožujka, 2021
 / 
Featured image for “Čep za lijek, lijek za čep – Amicis”

Hvala našim prijateljima Amicis koji aktivno sudjeluju u projektu Čep za lijek, lijek za čep , ali i više od toga

… Za dobro se treba boriti kao vojnik, al koji vojnik može sam dobiti rat ?! …