Edukacije i radionice – Zeleni dan – Srednja škola


Featured image for “Edukacije i radionice – Zeleni dan – Srednja škola”

Elektotehničari Srednje strukovne škole Makarska sudjelovali su radionicama Crvenog Križa Makarska, koja se održala u sklopu ekološke akcije pošumljavanja “Zeleni dan-Boranka”.

U planu je desetak radionica u svim 2. i 3.razredima srednjih škola u Makarskoj, a samo pošumljavanje održat će se 30.11.2019. na poluotoku Osejava.

Za organizaciju ove ekološke akcije zaslužno je partnerstvo Srednje strukovne škole Makarska, Srednje škole fra.Andrije Kačića Miošića Makarska, Gradsko Društvo Crvenog Križa Makarska, Šumarije Makarska, te Boranka-Savez izviđača Hrvatske.