COR – drugi i treći sat


23 ožujka, 2023
 / 
Featured image for “COR – drugi i treći sat”

COR – edukacija djelatnika odgojno-obrazovnih ustanova. Nakon održanog drugog i trećeg sata edukacije u školama Stjepana Ivičevića, Petra Perice i Bariše Granića Meštra – svi djelatnici su dobro i bez ozljeda – prošli cijelu obuku. FOTO

Slijedi 4 sat – sat provjere znanja pisanim i praktičnim dijelom gdje ćemo sve djelatnike pripremiti za SIMULACIJU u kojoj ćemo vidjeti tko će od škola odnijeti prijelazni PEHAR i prvu nagradu na rivijeri jer – mi vidimo ljude

TIK TOK – videa simulacije daju novi pogled – a VIDJETI SE MOGU TU