COR – 1/4 dan pripreme


7 ožujka, 2023
 / 
Featured image for “COR – 1/4 dan pripreme”

1/4 dana COR – edukacija Prve pomoći za djelatnike odgojno-obrazovnog sustava. OŠ Stjepana Ivićevića u pripremi za simulaciju na kojoj ćemo dobit “najbolju ekipu rivijere”. Prvi dan smo se upoznali sa osnovama i najvažnijim elementima Prve pomoći te gušenjima, reanimacijom i upotrebom AVD-a.

Drugi dan su na redu – prijelomi, krvarenja i tehnike okretanja ozlijeđene osobe ali FOTOGRAFIJE pokazuju drugačije