Tijela


16 lipnja, 2023
 / 
Featured image for “Tijela”

Tijela Društva čine : skupština, predsjednik/ica, odbor, nadzorni odbor i ravnatelj. Pravo na pristup informacijama, zakonski akti, obrasci, dokumenti važni za pravnu i drugu regulativu, osoba za informiranje i dokumenti Društva sastavni su dio rada i transparentnog funkcioniranja tijela.

  • Skupština

Gradsko Društvo Crvenog križa Makarska broji 950 članova skupštine, koji su redom dobrovoljni darivatelji krvi

  • Predsjednik

Funkcija predsjednika je počasna, a obavlja se na volonterskoj osnovi. Predsjednica Društva je ujedno predsjednica Skupštine i Odbora društva.

Predsjednica : Ana Nikolac

Društvo ima potpredsjednika koji zamjenjuju predsjednicu u slučaju odsutnosti : Ante Škrabić

  • Odbor

Odbor Društva je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad između sjednica Skupštine, a koje brine o provođenju opće politike društva i nadzire operativno rješavanje svih pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima te preporukama skupštine.

Članovi odbora su: predsjednica Ana Nikolac , podpredsjednik Ante Škrabić , članovi Damir Radić, Tea Botica, Dado Visković.

  • Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Društva je tijelo koje nadzire financijsko-materijalno poslovanje društva i namjensko trošenje sredstava društva.

Nadzorni odbor :

  • Ravnatelj

Ravnatelj Društva provodi odluke tijela društva i rukovodi radom zaposlenika, a imenuje ga Odbor društva.

Ravnatelj: Gloryan Grabner

  • Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire GDCK Makarska uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje ovlaštenik prava na informaciju (svaka fizička ili pravna osoba koja zahtjeva pristup informaciji) podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Makarska :

– poštom na adresu : Kačićev trg 11
– putem telefona : 021/612-258
– elektroničkom poštom : ckmakarska@gmail.com

  • Zakonski akti

– Zakon o pravu na pristup informacijama
– Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
– Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave

  • Obrasci

– Obrazac 2: Zahtjev za pristup informacijama

– Obrazac 3: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

– Obrazac 4: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

  • Dokumenti važni za pravnu i drugu regulativu :

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, 28.svibnja 2010., NN71/2010

Statut Hrvatskog Crvenog križa, 31.03.2011., NN56/2011

Statut GDCK Makarska

Službenik za informiranje je ravnatelj Gloryan Grabner
Kontakt mail : ckmakarska@gmail.com

Dokumenti Društva :