Interventni tim – predavači u školi


13 veljače, 2021
 / 
Featured image for “Interventni tim – predavači u školi”

Danas u 15:00 u Vatrogasnom domu se sastala ekipa Predavača Volonterskog centra Crvenog križa Makarska

Svaki predavač je prezentirao svoju radionicu , koje su sastavni dio kurikuluma , a ukoliko nam epidemiološke mjere i situacija dozvoli – sve će se radionice održati do kraja pedagoško – nastavne godine. (vrtići, osnovna i srednja škola )

Veseli nas interes Vrgorca i Hvara da u njihovim školama provedemo isto kako bi polaznici bili još “bogatiji” znanjem koje im donosi stručna ekipa Predavača – FOTO

Popis radionica :

– 1. razred – Higijena i zdravlje – predavačica Lucija Luketina ; mag.sant.ing., volonterka Crvenog križa

– 2. razred – Hranim sebe,a ne koš – predavačica Kristina Vekić ; mag.sant.ing., volonterka Crvenog križa

– 3. razred – Muzikoterapija – predavačice Dora Prgomet i Tereza Srzić maturantice ( priprema za upis na psihologiju i socijalnu pedagogiju/logopediju ) , volonterke Crvenog križa

– 4. razred – Kodeks sigurnosti na vodi i ekološke zaštite priobalja – Miroslav Dudaš predavač/edukator

– 6. razred – Zaštita morskog okoliša – Miroslav Dudaš predavač/edukator

– 7. razred – Bioremedijacija morskog tla – Miroslav Dudaš predavač/edukator

– 7. razred – Mikrobiologija s parazitologijom – predavač univ.bacc.sanit.ing Jure Rašić, volonter Crvenog križa

– 8. razred – Elektricitet, kapacitet i induktivitet – Matej Musa predavač/elektrotehničar, volonter Crvenog križa