Ustroj GDCK Makarska u slučaju kriznog događaja


25 kolovoza, 2023
 / 
Featured image for “Ustroj GDCK Makarska u slučaju kriznog događaja”

U slučaju većih katastrofa ili elementarnih nepogoda u Makarskoj sastaje se Stožer Civilne zaštite Grada Makarske koji ima zapovjednika ( JVP) i zamjenika ( GDCK ) . Zakonom je određeno kada funkcija Gradonačelnika preuzima zapovijedanje Stožerom.

Hrvatski Crveni križ je TEMELJA OPERATIVNA snaga Civilne zaštite.

OPERATIVNE snage GDCK Makarska su : Krizni stožer, Interventni tim i Tim podrške.

Krizni stožer čini ravnatelj sa izabranim članovima. Svrha i odgovornost Kriznog stožera je koordinacija i suradnja sa HCK, ŽCK, Stožerom Civilne zaštite Grada Makarske, te Interventnim timom.

Interventi tim je operativna snaga na terenu, koju vodi voditelj sa zamjenicima, te za rad odgovara Kriznom stožeru. Unutar tima postoje specijalni timovi za djelovanje – procjena situacije, logistika, mobilni timovi, prva pomoć, psihosocijalna podrška, služba traženja, rad sa djecom i osoba sa invaliditetom, prevoditelji, spasilačka služba na moru i drugi timovi za koje procijeni voditelj da treba u skladu sa novonastalim situacijama i vremenom oformiti. Članice i članovi su osobe educirane za rad u specijalnom timu kroz temeljnu, specijalističku i profesionalnu obuku za djelovanje u krizi, mirnodopskim osiguranjima događaja ili velikih manifestacija.

Tim podrške ima svog voditelja sa zamjenicima. Članovi Tima podrške mogu biti Voditelji volonterskih centara i klubova odnosno volonteri koji su upoznati sa radom i djelovanjem Crvenog križa u potpunosti. IZUZETAK je samo onda kada radi iznenadne situacije na terenu i nemogućnosti da Krizni stožer, Interventni tim i Tim podrške pronađu kvalitetnije rješenje. U toj situaciji moguće je angažirati specijaliziranu udrugu građana – na volonterskoj bazi. Tada nadzor nad radom te udruge u potpunosti preuzima Krizni stožer.