Interventni tim – vježba Škole 2022


16 siječnja, 2023
 / 
Featured image for “Interventni tim – vježba Škole 2022”

Škole 2022 – vježba sa Civilnom zaštitom grada Makarske / Interventni tim Crvenog križa Makarska a kako je protekla cijela vježba možete pogledati na našem Youtubu kanalu.

Scenarij vježbe je pripremljen na način da su se poštivali svi protokoli u slučaju nesreće : događaj nesreće, sastanak Stožera Civilne zaštite Grda Makarska, pokretanje procedure podizanja svih Žurnih službi u Gradu, okupljanje snaga Interventnog tima koji ima svoje zadatke i uloge, koordinacija sa svim službama koje su na terenu. U vježbi sudjeluje 505 građana , a uz njih je bilo 89 članova žurnih službi – JVP,DVD, HGSS, MHP, Policija, Socijalna služba, lažni roditelji, glumci, Udruga SUNCE i Juraj Bonaći koje rade sa osobama sa posebnim potrebama. Najveća promjena od prvih vježbi je ta što se po prvi put ista odvijala na dvije različite lokacije koje su stvarale dodatne poteškoće.

Evaluacijom na kraju unutar Interventnom tima i svih drugih službi detektirali smo prednosti, nedostatke i već za slijedeću vježbu donijeli smjernice kako poboljšati reakcije, ubrzati proceduru da unutar ZLATNOG sata zbrinemo što veći broj unesrećenih.

Sve fotografije sa vježbe Interventnog tima možete pogledati OVDJE