Interventni tim – SEE ME projekt MUP


20 listopada, 2022
 / 
Featured image for “Interventni tim – SEE ME projekt MUP”

Ministarstvo Unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite je organiziralo Panel raspravu u sklopu projekta Safe and Equal in EMErgencies – SEE ME (Sigurni i jednaki u hitnim situacijama).

Panel rasprava se održala u utorak, 18. listopada 2022. godine u Zagrebu u Hotelu Academia od 08:15 do 15:30 sati. Termini su bili podijeljeni prema skupinama invaliditeta.

Predstavnici žurnih službi, među kojima je bio član Interventnog tima Crvenog križa Makarska, ureda Pavobraniteljice za OSI i projektni partneri sudjelovali su na sva četiri panela dok su se predstavnici udruga prijavljivali samo za određeni panele.

Foto galeriju sa cijele panel rasprave pogledajte OVDJE

Ciljevi panel rasprave su bili analiza najboljih praksi prikupljenih putem elektroničkog upitnika, rasprava u kojoj mjeri trenutne prakse zadovoljavaju potrebe osoba s invaliditetom te definiranje specifičnih potreba različitih vrsta invaliditeta u hitnim situacijama.