Interventni tim – Operativne snage na terenu


Featured image for “Interventni tim – Operativne snage na terenu”

Održana je Nacionalna akcija edukacije djece u području Civilne zaštite u OŠ Stjepana Ivičevića u Makarskoj, koju je provodio Područni ured Civilne zaštite Split. Program edukacije obuhvaćao je djecu nižih razreda osnovne škole, a u sklopu edukacije u teorijskom dijelu nastavnog sata kroz power-point prezentaciju djeca su se upoznala s prirodnim i drugim nesrećama, te ulogom žurnih službi u spašavanju osoba i imovine.

U praktičnom dijelu nastavno-edukacijskog sata djeca su se upoznala s Operativnim snagama sustava Civilne zaštite Grada Makarske (CK Makarska – Interventni tim, DVD/JVP, MUP PP i HGSS Stanica Makarska) na način da im se približio djelokrug rada te omogućilo razgledavanje vozila i tehničke opreme koje se koristi u zadaćama spašavanja.

Članice i članovi Interventnog tim te volonterke Crvenog križa Makarska su prezentirali izradu realnog prikaza ozljeda, sastavljanje pomoćnih kreveta/ležaja, nošenje u spasilačkim nosilima, te dijelove pružanja prve pomoći u realnoj situaciji. Također su DVD/JVP , HGSS i MUP PP Makarska prezentirali svoju opremu, vještine i znanja što je djeci nižih razreda upotpunilo sliku o Operativnim snagama CZ Grada Makarske.

Koliko je bilo zanimljivo tih 60 minuta najbolje mogu dočarati fotografije, videa , reelsi i tiktok.