Interventni tim – HCK 2014


3 prosinca, 2014
 / 
Featured image for “Interventni tim – HCK 2014”

Interventi timovi za djelovanje u kriznim situacijama Hrvatskog Crvenog križa su timovi koje tvori 20 članova (volontera) sa temeljnim znanjima iz prve pomoći, psihosocijalne podrške, komunikacije i sigurnosti i samozaštite na terenu i specijalističkim znanjima iz procjene situacije (3 člana), prve pomoći (6 članova), službe traženja (3 člana), organizacije smještaja i podizanja naselja (5 članova) i vode i higijene (3 člana). Organizirani su na gradskoj i županijskoj razini i do sada je trening i edukaciju prošlo nešto više od 1400 volontera.