Interventni tim – projekt „Disaster resilience“ 2014


24 listopada, 2014
 / 
Featured image for “Interventni tim – projekt „Disaster resilience“ 2014”

Novi program Crvenog križa Makarska

Povodom Dana grada Makarske, u prošli petak 24.10. na gradskoj rivi u sklopu Sajma mogućnosti, Crveni križ Makarska je predstavio novi međunarodni projekt „Disaster resilience“ – Otpornost na katastrofe, Međunarodnog i Hrvatskog Crvenog križa .

FOTOGALERIJA

„Katastrofe se događaju brzo i bez upozorenja, a činjenica je da se naš Grad i cijelo Makarsko primorje o kojem skrbi naše društvo, nalazi na potresnom području i to u tamno crvenom koja na potresnoj karti Hrvatske koja označava visoki 9 stupanj na MCS potresnoj ljestvici, te je pridruživanje ovom međunarodnom i nacionalnom Projektu logičan slijed događaja oko formiranja našeg Interventnog tima za katastrofe“ doznajemo od Gloryana Grabnera, ravnatelja Makarskog Crvenog križa. „Ovom prigodom naše Društvo je izdalo i prigodnu brošuru o načinu postupanja prije, za vrijeme i nakon potresa koju smo dijelili i koju naši sugrađani mogu uvijek dobiti u našim prostorijama na Kačićevom trgu. Istraživanja su do sada pokazala da su upravo pravodobne preventivne radnje ključne u povećavanju stupnja preživljavanja ovih događaja na koje moramo biti spremni“ zaključuje Grabner.