Interventni tim – edukacija pripadnika Civilne zaštite Grada Makarske 2014


22 studenoga, 2014
 / 
Featured image for “Interventni tim – edukacija pripadnika Civilne zaštite Grada Makarske 2014”

EDUKACIJA PRIPADNIKA CIVILNE ZAŠTITE GRADA MAKARSKE

U prošlu subotu, 22.11. u organizaciji grada Makarske, u OŠ.Stjepana Ivičevića, održana je prva edukacija za pripadnike Civilne zaštite – postrojbe opće namjene grada Makarske, od strane DUZS-a i Crvenog križa Makarska. Nakon uvodnih prezentacija DUZS-a o svrsi i ulozi Civilne zaštite i zakonskih okvira djelovanja, pripadnici Interventnog tima za katastrofe Crvenog križa Makarska su prezentirali i educirali pripadnike CZ o osnovnim postupcima prve pomoći i primjeni reanimacijskog postupka.

„Naš dio edukacije pripadnika Civilne zaštite smo zamislili kroz dva radilišta, na prvom smo imali osobu bez svijesti sa vitalnim životnim funkcijama, dok je na drugom radilištu osobu bez životnih funkcija glumila lutka. Postupak na prvom radilištu, nakon demonstracije o pravilnom postupanju prema životno ugroženoj osobi, je bio takav da je svaki pripadnik CZ bio unesrećena osoba i osoba koja pomaže unesrećenoj osobi, kako bi osnovni postupak što bolje usvojili, dakle od pokušaja vraćanja osobe svijesti do pregleda životnih znakova i stavljanja u bočni položaj. Na drugom radilištu smo imali posebnu lutku sa indikatorom pritiska na prsnu kost kako bi polaznici dobili što realnije uvjete pružanja reanimacijskog postupka unesrećenoj osobi i razbili strah od pružanja ovog tipa pomoći koji je presudan za život do dolaska hitne medicinske pomoći“, pojašnjava ravnatelj Crvenog križa Gloryan Grabner.

Na kraju su svi polaznici edukacije i sami edukatori sudjelovali u podizanju šatorskog naselja na terenu igrališta škole na primjeru postavljanja šatora M71 kojima raspolaže DUZS.