Interventni tim – edukacija Civilne zaštite


13 veljače, 2015
 / 
Featured image for “Interventni tim – edukacija Civilne zaštite”

EDUKACIJA PRIPADNIKA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE TUČEPI

U prošli utorak, 03.01. u organizaciji općine Tučepi, u općinskoj vijećnici i ispred OŠ.Tučepi, održana je edukacija za pripadnike Civilne zaštite – postrojbe opće namjene općine Tučepi, od strane DUZS-a i Crvenog križa Makarska. Nakon uvodnih prezentacija DUZS-a o svrsi i ulozi Civilne zaštite i zakonskih okvira djelovanja, pripadnici Interventnog tima za katastrofe Crvenog križa Makarska su prezentirali i educirali pripadnike CZ o osnovnim postupcima prve pomoći i primjeni reanimacijskog postupka na dva radilišta. Nakon demonstracije o pravilnom postupanju prema životno ugroženoj osobi koja je izgubila svijest educirana su dva osnovna postupka, a to je stavljanje u bočni položaj i masaža srca.

„Svaki pripadnik CZ je bio unesrećena osoba i osoba koja pomaže, kako bi se osnovni postupak što bolje usvojio u primjeni, dakle od pokušaja vraćanja osobe svijesti do pregleda životnih znakova i stavljanja u bočni položaj. Druga vježba je bila na lutki-torzu sa indikatorom pritiska na prsnu kost za situaciju kada unesrećena osoba ne pokazuje znake života, kako bi polaznici dobili što realnije uvjete pružanja ove pomoći i razbili strah koji je prirodan kada se radi o odluci da je nečiji život samo u vašim rukama do dolaska hitne medicinske pomoći“, doznajemo od ravnatelja Crvenog križa Gloryana Grabnera.

Kao zadnja vježba u edukaciji jest sudjelovanje sviju u podizanju velikog šatora M71 na terenu igrališta škole koje je očekivano privuklo veliku pažnju djece.