Akcije dobrovoljnog darivanja krvi – dodjela priznanja 2013


26 prosinca, 2013
 / 
Featured image for “Akcije dobrovoljnog darivanja krvi – dodjela priznanja 2013”

Crveni križ Makarska ove godine organizirao je 23 akcije darivanja krvi, sakupljeno je 800 bočica krvi i posebno smo ponosni na čak 93 nova darivatelja.

Zahvalnice za prvo darivanje u 2013. g. dobili su:

Alen Bartulović, Ferdo Filipović, Ante Ćosić, Marko Zelić, Nino Filipović, Ivan Sokol, Stipe Medić, Jerko Prgomet, Ivan Erceg, Stipe Carević ,Adrijan Čivljak, Berislav Baković, Mate Topić, Branislav Staničić, Jurica Topić, Dalibor Musa, Marin Franić, Marino Sulić, Jurica Pavlinović, Slavko Josipović, Nedeljko Kostanić, Luka Antunović, Ivor Balagović, Kristian Tarčuki, Denis Butigan, Toni Crljen, Karlo Grubišić, Pero Gareljić, Ante Nogalo, Marko Opačak, Dario Divković, Filip Jujnović, Vladimir Damjanović, Željan Pivac, Ivan Jakov Jakić, Antonio Antunović, Deni Galić, Marin Radojković, Jure Radonić, Matko Begović, Željko Vukojević, Mirko Vranješ, Vedran Bušić, Toni Jakir, Mate Ivandić, Ivica Franić, Lovre Granić, Ivan Radić, Mate Granić, Marko Perović, Milan Batinić, Ivo Šabić, Marko Nizić, Milorad Gareljić, Igor Gadža, Toni Rosandić, Marijana Ivanac, Tanja Radalj, Linda Jakir, Marija Medvešek, Mirela Vukas, Marina Bekavac, Marina Batinić, Darija Iličić, Jelena Topić, Nikolina Jakir, Petra Buljubašić, Mia Martinović, Karla Marče, Iva Nogalo, Marija Zelić, Tea Raumberger, Katarina Židić, Dora Šarić, Mia Sumić, Dražana Roso, Ruža Skočibušić, Zora Brkić, Marija Marinčić, Vice Ursić, Ivan Gudelj, Antonija Ivanac, Andrea Ančić, Stipe Ursić, Mario Ursić, Marin Filipović, Marko Karlo Medić, Petar Buklijaš, Vesna Lozić, Viliam Medvešek, Danijela Mimica, Lori Veličković, Milan Perić, Karlo Kumrić, Angelina Ožić-Bašić.

Zahvalnice za peto darivanje u 2013.

G. Željka Vela, Maja Medić, Neda Roso, Jasna Prgomet, Željana Nogalo, Ankica Radman, Ankica Čolić, Nena Jakir.

Zahvalnice za 10. darivanje u 2013.god.

Đurđica Perković, Ivica Šutalo,Mario Puharić, Ante Montana, Ivan Staničić, Čedo Vujatović, Igor Talijančić, Kleme Brbić, Nikola Jakić, Enio Lozina , Željko Visković, Miljenko Bušelić, Dražen Nemčić, Akif Mustafica, Tonči Vujčić, Ljerka Žilić, Stipe Šulenta, Milenko Bušelić, Ivica Nogalo, Marko Vitlić, Teo Jašaragić-Rako.

Zahvalnice za 20. darivanje u 2013.god.

Marin Kosović, Dalibor Skender, Jure Grepo, Kleme Radojković, Goran Vitlić, Nenad Ivandić, Matko Ravlić, Ivan Oklopčić.

Zahvalnice za 25. darivanje u 2013.god.

Jasminka Šimić

Zahvalnice za 30. darivanje u 2013.god.

Ante Vekić, Denis Glibota, Zoran Đapić, Radoslav Jurić, Mirko Maršić, Nikola Đapić, Željko Vlaho

Zahvalnice za 35. darivanje u 2013.god.

Jasminka Grubišić

Zahvalnice za 40. darivanje u 2013.god.

Davor Mravičić, Dinko Živković, Ivan Vrdoljak, Amir Jašaragić Rako, Boris Rašić, Siniša Srzić

Zahvalnice za 50. darivanje u 2013.god.

Tonći Šarić, Mario Kapular, Lino Antunović, Nikola Andačić

Zahvalnice za 75. darivanje u 2013.god.

Josko Franković, Nikša Gojak

Završne zahvalnice za 2013.god.

Rade Kosović (Dodijeljeno 25.10.2013. u Gradcu), Katica Fiamin,Stipe Pavlinović,Ivan Ožić Bebek, Ružica Čović, Željko Kuluz, Mišo Topić, Željko Mucić, Tihomir Bagavac

Zahvalnice za zasluge za DDK u 2013.god.

Jakiša Jakir, Florijan Filipović, Dr.Damir Bekavac, Klub navijača Hajduka, Klub DDK Gradac (Dodijeljeno 25.10.2013. U Gradcu), DVD Baška Voda, DVD Brela, DVD Makarska, Udruga „Novo Doba“ Baška Voda, Osnovna Škola „Dr.F.Tuđmana“ Brela

Zahvalnice za sponzore CK u 2013.god.

Pevec Makarska D.D., Migros Makarska D.O.O., Merlin Company D.O.O.

Zahvalnice za suradnju sa CK u 2013.god.

Općina Brela, Općina Baška Voda, Općina Tučepi, Općina Podgora, Općina Gradac, Grad Makarska

1000 x hvala